all repos — py-vite @ b3e66a3a943f363833d1a332e9af2bd484062a51

the original vite, written in python

drwxrwxrwx
172
example/
drwxrwxrwx
38
templates/
-rw-r--r--
19
.gitignore
-rw-r--r--
1082
LICENSE
-rw-r--r--
1171
README.md
-rw-r--r--
1418
make.py
-rw-r--r--
46
requirements.txt
-rw-r--r--
1630
vite.py