all repos — py-vite @ e27aeae15bab0ff87511804bd12648b6b52db094

the original vite, written in python

drwxrwxrwx
172
example/
drwxrwxrwx
38
templates/
-rw-r--r--
19
.gitignore
-rw-r--r--
1082
LICENSE
-rw-r--r--
1632
README.md
-rw-r--r--
1537
make.py
-rw-r--r--
46
requirements.txt
-rw-r--r--
1727
vite.py